Oferta projektowa:

Kompleksowe projekty drogowe

 •  projekty koncepcyjne, studia wykonalności,
 •  projekty budowlane i wykonawcze, 
 •  budowy, przebudowy, rozbudowy, remonty dróg i ulic, skrzyżowań,   rond, chodników, ścieżek rowerowych, parkingów,

Projekty zjazdów i parkingów .

 • projekt zjazdu indywidualnego z drogi (wewnętrznej, gminnej, powiatowej, wojewódzkiej, krajowej),
 • projekt zjazdu publicznego z drogi (wewnętrznej, gminnej, powiatowej, wojewódzkiej, krajowej) do punków handlowych i usługowych,
 • operaty wodnoprawne,
 • projekty parkingów 

Inne projekty :

 • projekty organizacji ruchu ( czasowa i stała).
 • projekty zagospodarowania terenu, zieleni, krajobrazu,
 • kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne,

Wizualizacje :

 • wizualizacje fotorealistyczne projektów drogowych,
 • wizualizacje fotorealistyczne zagospodarowania terenu, działki,
 • wizualizacje 3D (animacje )

Oferta nadzorów i doradztwa technicznego

Nadzory inwestorskie:

 • nadzór nad inwestycjami drogowymi,
 • nadzór nad inwestycjami kolejowymi,
 • pełna obsługa formalna,

Kierowanie robotami na budowie :

 • Kierownik budowy/robót na budowach dróg, zjazdów, chodników, parkingów,
 • Kierownik budowy/robót na budowach bocznic kolejowych , przejazdów kolejowych,

Zapraszamy do kontaktu osoby prywatne, przedsiębiorstwa i urzędy 

 

Chcesz wiedzieć więcej, jesteś zainteresowany naszą ofertą?